Go

List of IP v4/v6 owned by Societe Internationale De Telecommunications Aeronautiques. Societe Internationale De Telecommunications Aeronautiques owns 14,952,192 IPv4s

ASN Network First IP Last IP Network size IP v4/6 Country
2647 57.0.0.0/13 57.0.0.0 57.7.255.255 13 v4 Belgium
2647 57.8.0.0/14 57.8.0.0 57.11.255.255 14 v4 Belgium
2647 57.13.0.0/16 57.13.0.0 57.13.255.255 16 v4 Belgium
2647 57.14.0.0/15 57.14.0.0 57.15.255.255 15 v4 Belgium
2647 57.16.0.0/12 57.16.0.0 57.31.255.255 12 v4 Belgium
2647 57.32.0.0/11 57.32.0.0 57.63.255.255 11 v4 Belgium
2647 57.64.0.0/15 57.64.0.0 57.65.255.255 15 v4 France
2647 57.75.0.0/18 57.75.0.0 57.75.63.255 18 v4 Peru
2647 57.75.64.0/20 57.75.64.0 57.75.79.255 20 v4 Paraguay
2647 57.75.96.0/19 57.75.96.0 57.75.127.255 19 v4 French Guiana
2647 57.79.176.0/20 57.79.176.0 57.79.191.255 20 v4 Liechtenstein
2647 57.79.208.0/20 57.79.208.0 57.79.223.255 20 v4 San Marino
2647 57.79.240.0/20 57.79.240.0 57.79.255.255 20 v4 Andorra
2647 57.82.32.0/20 57.82.32.0 57.82.47.255 20 v4 Algeria
2647 57.82.64.0/20 57.82.64.0 57.82.79.255 20 v4 Benin
2647 57.82.96.0/19 57.82.96.0 57.82.127.255 19 v4 Burkina Faso
2647 57.82.128.0/17 57.82.128.0 57.82.255.255 17 v4 Cameroon
2647 57.83.16.0/20 57.83.16.0 57.83.31.255 20 v4 Equatorial Guinea
2647 57.83.32.0/19 57.83.32.0 57.83.63.255 19 v4 Eritrea
2647 57.83.64.0/18 57.83.64.0 57.83.127.255 18 v4 Gabon
2647 57.83.128.0/19 57.83.128.0 57.83.159.255 19 v4 Cote D'Ivoire
2647 57.83.176.0/20 57.83.176.0 57.83.191.255 20 v4 Liberia
2647 57.83.192.0/18 57.83.192.0 57.83.255.255 18 v4 Libya
2647 57.84.48.0/20 57.84.48.0 57.84.63.255 20 v4 Mozambique
2647 57.84.80.0/20 57.84.80.0 57.84.95.255 20 v4 Niger
2647 57.84.112.0/20 57.84.112.0 57.84.127.255 20 v4 Rwanda
2647 57.84.128.0/20 57.84.128.0 57.84.143.255 20 v4 Sao Tome and Principe
2647 57.84.160.0/19 57.84.160.0 57.84.191.255 19 v4 Seychelles
2647 57.84.192.0/19 57.84.192.0 57.84.223.255 19 v4 Somalia
2647 57.84.240.0/20 57.84.240.0 57.84.255.255 20 v4 Tanzania, United Republic of
2647 57.85.0.0/16 57.85.0.0 57.85.255.255 16 v4 Gambia
2647 57.88.0.0/19 57.88.0.0 57.88.31.255 19 v4 Armenia
2647 57.88.48.0/20 57.88.48.0 57.88.63.255 20 v4 Egypt
2647 57.88.64.0/19 57.88.64.0 57.88.95.255 19 v4 Georgia
2647 57.88.96.0/20 57.88.96.0 57.88.111.255 20 v4 Iraq
2647 57.88.128.0/20 57.88.128.0 57.88.143.255 20 v4 Jordan
2647 57.88.160.0/19 57.88.160.0 57.88.191.255 19 v4 Lebanon
2647 57.88.192.0/18 57.88.192.0 57.88.255.255 18 v4 Qatar
2647 57.89.0.0/16 57.89.0.0 57.89.255.255 16 v4 United Arab Emirates
2647 57.94.32.0/19 57.94.32.0 57.94.63.255 19 v4 Turkey
2647 57.94.64.0/18 57.94.64.0 57.94.127.255 18 v4 Turkey
2647 57.94.144.0/20 57.94.144.0 57.94.159.255 20 v4 Turkey
2647 57.94.160.0/19 57.94.160.0 57.94.191.255 19 v4 Turkey
2647 57.94.192.0/18 57.94.192.0 57.94.255.255 18 v4 Turkey
2647 57.95.0.0/16 57.95.0.0 57.95.255.255 16 v4 France
2647 57.100.8.0/21 57.100.8.0 57.100.15.255 21 v4 France
2647 57.100.16.0/20 57.100.16.0 57.100.31.255 20 v4 France
2647 57.100.32.0/19 57.100.32.0 57.100.63.255 19 v4 France
2647 57.100.72.0/21 57.100.72.0 57.100.79.255 21 v4 France
2647 57.100.80.0/20 57.100.80.0 57.100.95.255 20 v4 France
2647 57.100.104.0/21 57.100.104.0 57.100.111.255 21 v4 France
2647 57.100.112.0/20 57.100.112.0 57.100.127.255 20 v4 France
2647 57.100.128.0/17 57.100.128.0 57.100.255.255 17 v4 France
2647 57.101.0.0/16 57.101.0.0 57.101.255.255 16 v4 France
2647 57.102.0.0/15 57.102.0.0 57.103.255.255 15 v4 France
2647 57.104.0.0/13 57.104.0.0 57.111.255.255 13 v4 France
2647 57.112.0.0/12 57.112.0.0 57.127.255.255 12 v4 France
2647 57.128.0.0/11 57.128.0.0 57.159.255.255 11 v4 Belgium
2647 57.160.0.0/12 57.160.0.0 57.175.255.255 12 v4 Belgium
2647 57.176.0.0/13 57.176.0.0 57.183.255.255 13 v4 Belgium
2647 57.184.0.0/14 57.184.0.0 57.187.255.255 14 v4 Belgium
2647 57.188.0.0/21 57.188.0.0 57.188.7.255 21 v4 Belgium
2647 57.188.8.0/22 57.188.8.0 57.188.11.255 22 v4 Belgium
2647 57.188.12.0/23 57.188.12.0 57.188.13.255 23 v4 Belgium
205080 57.188.14.0/24 57.188.14.0 57.188.14.255 24 v4 Belgium
2647 57.188.15.0/24 57.188.15.0 57.188.15.255 24 v4 Belgium
2647 57.188.16.0/20 57.188.16.0 57.188.31.255 20 v4 Belgium
2647 57.188.32.0/20 57.188.32.0 57.188.47.255 20 v4 Belgium
2647 57.188.48.0/21 57.188.48.0 57.188.55.255 21 v4 Belgium
2647 57.188.56.0/22 57.188.56.0 57.188.59.255 22 v4 Belgium
2647 57.188.60.0/23 57.188.60.0 57.188.61.255 23 v4 Belgium
2647 57.188.62.0/24 57.188.62.0 57.188.62.255 24 v4 Belgium
205080 57.188.63.0/24 57.188.63.0 57.188.63.255 24 v4 India
2647 57.188.64.0/18 57.188.64.0 57.188.127.255 18 v4 Belgium
2647 57.188.128.0/17 57.188.128.0 57.188.255.255 17 v4 Belgium
2647 57.189.0.0/16 57.189.0.0 57.189.255.255 16 v4 Belgium
2647 57.190.16.0/20 57.190.16.0 57.190.31.255 20 v4 Switzerland
2647 57.190.32.0/19 57.190.32.0 57.190.63.255 19 v4 Switzerland
2647 57.190.64.0/18 57.190.64.0 57.190.127.255 18 v4 Switzerland
2647 57.190.128.0/17 57.190.128.0 57.190.255.255 17 v4 Switzerland
198912 57.191.0.0/21 57.191.0.0 57.191.7.255 21 v4 Germany
2647 57.191.8.0/21 57.191.8.0 57.191.15.255 21 v4 Belgium
2647 57.191.16.0/20 57.191.16.0 57.191.31.255 20 v4 Belgium
2647 57.191.32.0/19 57.191.32.0 57.191.63.255 19 v4 Belgium
2647 57.191.68.0/22 57.191.68.0 57.191.71.255 22 v4 Belgium
2647 57.191.72.0/21 57.191.72.0 57.191.79.255 21 v4 Belgium
2647 57.191.80.0/20 57.191.80.0 57.191.95.255 20 v4 Belgium
2647 57.191.96.0/19 57.191.96.0 57.191.127.255 19 v4 Belgium
2647 57.191.132.0/22 57.191.132.0 57.191.135.255 22 v4 Belgium
2647 57.191.136.0/21 57.191.136.0 57.191.143.255 21 v4 Belgium
2647 57.191.144.0/20 57.191.144.0 57.191.159.255 20 v4 Belgium
2647 57.191.160.0/19 57.191.160.0 57.191.191.255 19 v4 Belgium
2647 57.191.192.0/18 57.191.192.0 57.191.255.255 18 v4 Belgium
2647 57.192.0.0/11 57.192.0.0 57.223.255.255 11 v4 France
2647 57.224.0.0/13 57.224.0.0 57.231.255.255 13 v4 Belgium
2647 57.232.0.0/15 57.232.0.0 57.233.255.255 15 v4 Belgium
2647 57.234.0.0/17 57.234.0.0 57.234.127.255 17 v4 Belgium
2647 57.234.128.0/18 57.234.128.0 57.234.191.255 18 v4 Belgium
2647 57.234.192.0/20 57.234.192.0 57.234.207.255 20 v4 Belgium
2647 57.234.208.0/21 57.234.208.0 57.234.215.255 21 v4 Belgium
2647 57.234.216.0/22 57.234.216.0 57.234.219.255 22 v4 Belgium
2647 57.234.220.0/24 57.234.220.0 57.234.220.255 24 v4 Belgium
2647 57.234.222.0/23 57.234.222.0 57.234.223.255 23 v4 Belgium
2647 57.234.224.0/19 57.234.224.0 57.234.255.255 19 v4 Belgium
2647 57.235.0.0/16 57.235.0.0 57.235.255.255 16 v4 Belgium
2647 57.236.0.0/14 57.236.0.0 57.239.255.255 14 v4 Belgium
2647 57.240.0.0/13 57.240.0.0 57.247.255.255 13 v4 Belgium
2647 57.248.0.0/15 57.248.0.0 57.249.255.255 15 v4 Belgium
2647 57.250.0.0/17 57.250.0.0 57.250.127.255 17 v4 Belgium
2647 57.250.128.0/18 57.250.128.0 57.250.191.255 18 v4 Belgium
2647 57.250.208.0/21 57.250.208.0 57.250.215.255 21 v4 Belgium
2647 57.250.216.0/22 57.250.216.0 57.250.219.255 22 v4 Belgium
2647 57.250.222.0/24 57.250.222.0 57.250.222.255 24 v4 Belgium
2647 57.250.225.0/24 57.250.225.0 57.250.225.255 24 v4 Belgium
2647 57.250.226.0/23 57.250.226.0 57.250.227.255 23 v4 Belgium
2647 57.250.228.0/23 57.250.228.0 57.250.229.255 23 v4 Belgium
2647 57.250.230.0/24 57.250.230.0 57.250.230.255 24 v4 Belgium
2647 57.250.232.0/21 57.250.232.0 57.250.239.255 21 v4 Belgium
2647 57.250.240.0/23 57.250.240.0 57.250.241.255 23 v4 Belgium
2647 57.250.242.0/24 57.250.242.0 57.250.242.255 24 v4 Belgium
2647 57.250.245.0/24 57.250.245.0 57.250.245.255 24 v4 Europe
2647 57.250.248.0/22 57.250.248.0 57.250.251.255 22 v4 Belgium
2647 57.250.253.0/24 57.250.253.0 57.250.253.255 24 v4 Belgium
2647 57.250.255.0/24 57.250.255.0 57.250.255.255 24 v4 Belgium
2647 57.251.0.0/16 57.251.0.0 57.251.255.255 16 v4 Belgium
2647 57.252.0.0/15 57.252.0.0 57.253.255.255 15 v4 Belgium
2647 57.254.0.0/16 57.254.0.0 57.254.255.255 16 v4 Belgium
2647 57.255.0.0/20 57.255.0.0 57.255.15.255 20 v4 Belgium
2647 57.255.17.0/24 57.255.17.0 57.255.17.255 24 v4 Belgium
2647 57.255.18.0/23 57.255.18.0 57.255.19.255 23 v4 Belgium
2647 57.255.20.0/22 57.255.20.0 57.255.23.255 22 v4 Belgium
2647 57.255.24.0/21 57.255.24.0 57.255.31.255 21 v4 Belgium
2647 57.255.32.0/19 57.255.32.0 57.255.63.255 19 v4 Belgium
2647 57.255.64.0/18 57.255.64.0 57.255.127.255 18 v4 Belgium
2647 57.255.128.0/17 57.255.128.0 57.255.255.255 17 v4 Belgium
2647 157.150.32.0/24 157.150.32.0 157.150.32.255 24 v4 United States
2647 157.150.34.0/24 157.150.34.0 157.150.34.255 24 v4 United States
2647 157.150.185.0/24 157.150.185.0 157.150.185.255 24 v4 United States
2647 157.150.192.0/24 157.150.192.0 157.150.192.255 24 v4 United States
198912 2a0a:90c0::/44 2a0a:90c0:: 2a0a:90c0:f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 44 v6 Korea, Republic of